هوشنگ اعتضادی

هوشنگ اعتضادی

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

هوشنگ اعتضادی بازیگر می باشد.
وی در آثاری همچون «انسان پرنده»، «فرشته فراری»، «افسونگر»، «غفلت»، «بی‌پناه»، «دزد عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.