میرناصر شریفی

میرناصر شریفی

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

میرناصر شریفی بازیگر بوده است.
وی در آثاری همچون «مراد» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.