مهدی فهیمی

مهدی فهیمی

تاریخ تولد:

8 اسفند 1356

زاده:

تهران

زندگینامه:

مهدی فهیمی، بازیگر، دستیار کارگردان سینما و تلویزیون است. مهدی فهیمی  در آثاری همچون «ایتالیا ایتالیا»، «ارغوان»، «بیداری برای سه روز»، «اسرافیل» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.