عبدالله موقری

عبدالله موقری

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

عبدالله موقری بازیگر است.

در آثاری همچون «بازنشسته ها»، «دزدان خیابان جردن»، «فوتبالی ها»، «بازنده»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «چپ دست»، «جوان ایرانی»، «رنگ شب»، «اتانازی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.