صدرا علی محمدی

صدرا علی محمدی

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

صدرا علی‌محمدی بازیگر سینما تلویزیون می باشد.