زری ودادیان

زری ودادیان

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

زری ودادیان بازیگر می باشد.
وی در آثاری همچون «مراد»، «محکوم به ازدواج»، «گمگشته»، «تقدیر چنین بود»، «قیام پیشه‌وری»، «بوالهوس»، «کینه»، «جدال با شیطان»، «حاکم یک‌روزه»، «زنده‌باد خاله»، «عمر دوباره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.