داود سلیمانی

داود سلیمانی

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

داود سلیمانی بازیگر است.