حسن پرتوی

حسن پرتوی

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

حسن پرتوی، بازیگر بوده است.
وی در آثاری همچون فیلم سینمایی «پیوند زندگی» فعالیت داشته است.