جواد تقدسی

جواد تقدسی

تاریخ تولد:

1 دی 1301

زاده:

همدان

زندگینامه:

جواد تقدسی متولد اول دی ۱۳۰۱ ، بازیگر سینما بود. او در سن هجده سالگي اولين گروه نمايشي را در همدان داير كرد و دو سال بعد به تهران آمد. او به اتفاق احمد افسانه در تئاتر صادقپور رل هاي كمدي ـ انتقادي اجرا مي كرد و با شروع توليد فيلم در ايران فعاليتش را هم در تئاتر و هم در سينما گسترش داد.

بازيگر  :

۱ -  ايران سراي من است (۱۳۷۷)
۲ -  كلام حق (۱۳۵۶)
۳ -  هيولا (۱۳۵۵)
۴ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
۵ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
۶ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
۷ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
۸ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
۹ -  ياور (۱۳۵۳)
۱۰ -  جنوبي (۱۳۵۲)
۱۱ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
۱۲ -  سوگلي (۱۳۴۹)
۱۳ -  تك خال (۱۳۴۸)
۱۴ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)
۱۵ -  مرد روز (۱۳۴۷)
۱۶ -  مرد صحرا (۱۳۴۷)
۱۷ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
۱۸ -  عمو سبزي فروش (۱۳۴۶)
۱۹ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
۲۰ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
۲۱ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
۲۲ -  مأمور 114 (۱۳۴۵)
۲۳ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
۲۴ -  شيطون بلا (۱۳۴۴)
۲۵ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)
۲۶ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
۲۷ -  زندگي دوزخي (۱۳۴۳)
۲۸ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
۲۹ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
۳۰ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
۳۱ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
۳۲ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)
۳۳ -  آتشپاره تهران (۱۳۴۰)
۳۴ -  تازه به دوران رسيده (۱۳۴۰)
۳۵ -  دندان افعي (۱۳۴۰)
۳۶ -  آينه تاكسي (۱۳۳۹)
۳۷ -  پول حلال (۱۳۳۹)
۳۸ -  دوستان يكرنگ (۱۳۳۹)
۳۹ -  شير فروش (۱۳۳۹)
۴۰ -  صفرعلي (۱۳۳۹)
۴۱ -  ماجراي پروين (۱۳۳۹)
۴۲ -  پسر دريا (۱۳۳۸)
۴۳ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)
۴۴ -  شاباجي خانم (۱۳۳۷)
۴۵ -  طلسم شكسته (۱۳۳۷)
۴۶ -  عروس فراري (۱۳۳۷)
۴۷ -  برهنه خوشحال (۱۳۳۶)
۴۸ -  يعقوب ليث صفاري (۱۳۳۶)
۴۹ -  خورشيد مي درخشد (۱۳۳۵)
۵۰ -  جادو (۱۳۳۴)
۵۱ -  دماغ سوخته ها (۱۳۳۴)
۵۲ -  مريم (۱۳۳۲)
۵۳ -  مشهدي عباد (۱۳۳۲)
۵۴ -  ملانصرالدين (۱۳۳۲)

مدير تهيه  :

۱ -  دو قلوها (۱۳۳۸)
۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)