توگان تی شی را

توگان تی شی را

تاریخ تولد:

زاده:

زندگینامه:

توگان تی شی را بازیگر سینما است. او در آثاری همچون «تگزاس» حضور داشته است.