اوفلی بو

اوفلی بو

تاریخ تولد:

6 تیر 1371

زاده:

بزانسون

زندگینامه:

اوفلی بو متولد ۲۷ ژوئن  1992 (6 تیر 1371) در بزانسون، بازیگر سینما و تلویزیون است.

پدرش وکیل و مادرش خانه‌دار است. در سال ۲۰۱۴، در سن بیست و یک سالگی در مسابقات دخترشایسته شرکت کرد و دخترشایسته استان فرانش-کنته شد. پس از آن به مونپله رفت تا در مدرسه تئاتر کور فلوران برود و تحصیلاتش را در این زمینه ادامه دهد. در همین زمان بود که عبدالطیف کشیش او را برای بازی در فیلم جدیدش مکتوب، عشق من: آوازخواندن انتخاب کرد و وارد دنیای سینما شد.

زندگی حرفه‌ای

در حالیکه مشغول تحصیل بود برای یک نقش کوتاه در سریال کندیس رنوآر انتخاب شد. در نهایت عبدالطیف کشیش او را برای بازی در فیلم جدیدشمکتوب، عشق من انتخاب کرد تا مورد توجه مطبوعات فرانسوی مثل گالا و پاریزین قرار گیرد. در سال ۲۰۱۸ عبدالرضا کاهانی او را برای ایفای یکی از نقش‌های اصلی آزاد مثل هوا انتخاب کرد.

فیلم شناسی

۲۰۱۷ : مکتوب، عشق من: آوازخواندن

۲۰۱۸ : آزاد مثل هوا