اصغر پیران

اصغر پیران

تاریخ تولد:

1 فروردین 1359

زاده:

فارس فسا

زندگینامه:

اصغر پیران متولد سال 1359 بازیگر است.

«اصغر پیران» در آثاری همچون «تمارض»، «رگ خواب»، «چ»، «زمین انسان ها» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.