آویسا سجادی

آویسا سجادی

تاریخ تولد:

29 مهر 1391

زاده:

زندگینامه:

آویسا سجادی متولد 29 مهر سال 1391 بازیگر سینما است. وی در فیلم «مردی بدون سایه» به کارگردانی علیرضا رئیسیان در سال 1397 بازی کرده است.