سامر خلیلی

سامر خلیلی

تاریخ تولد:

زاده:

سوریه

زندگینامه:

سامر خلیلی، متولد سوریه، بازیگر است.

سامر خلیلی بازیگر سوری است که در فیلم ایرانی "به وقت شام"، ساخته ابراهیم حاتمی کیا، به عنوان بازیگر حضور داشته است.